Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Platby vám budou vrácené bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručené vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněná stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazená až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Upozorňujeme vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v době od jeho doručení do okamžiku jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy

Registrovaný zákazník:

Pokud jste registrovaný v našem internetovém obchodě, odstoupení od smlouvy můžete vyplnit po přihlášení na e-shopu www.kondela.cz přímo ve svém profilu přes záložku „Vrácení zboží“.
Po kliknutí na tlačítko „Přidat odstoupení od smlouvy“ je potřebné vyplnit údaje v elektronickém formuláři (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo). Ze seznamu svých objednávek si vyberte požadované zboží, kterého se týká odstoupení od kupní smlouvy. Vypište také důvod vrácení.
 
Po odeslání formuláře přijde notifikační e-mail vám i internetovému obchodu www.kondela.cz., v němž vás budeme informovat o zaevidování odstoupení od smlouvy. Zadané odstoupení od kupní smlouvy vám navíc zůstává v profilu, kdykoliv se můžete k němu vrátit.
 

Neregistrovaný zákazník:

Pokud nejste registrovaný v našem internetovém obchodě, můžete nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením, například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem. Dopis adresujte na adresu:
 
KONDELA s.r.o., e-shop kondela.sk, Závodná 459, 027 43 Nižná, Slovenská republika
 
Pokud se rozhodnete zaslat odstoupení e-mailem, pošlete ho na adresu:
 
 
Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha obchodních a reklamačních podmínek. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy vám bezodkladně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvalém nosiči.
 
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachovaná, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.