Věrnostní program KONDELA s.r.o.

Pro nás jste víc než pouze zákazník. Vážíme a ceníme si každého, kdo u nás nakupuje. Jako projev díků přinášíme Věrnostní program, v němž můžete jen získat. Každé euro, utracené u nás, vydělává. Nakupovat nábytek na e-shopu www.kondela.cz se skutečně vyplatí. Jako registrovaný zákazník můžete u nás pravidelně nakupovat zboží se slevou ve výšce 13 %.

Jak to funguje? Seznamte se s Věrnostním programem KONDELA s.r.o.

Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu:

1. Pořadatel

1.1. Věrnostní program přináší společnost KONDELA s.r.o., se sídlem Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, v odd. Sro, ve vložce č 13956 / L (dále jen „KONDELA s.r.o.“).

1.2. Výhody Věrnostního programu můžete využít při nákupu na e-shopu www.kondela.cz, jehož provozovatelem je KONDELA s.r.o.

2. Vznik a trvání členství

2.1. Členem Věrnostního programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší než 18 let.

2.2. Členství ve Věrnostním programu získáte registrací při prvním nákupu na e-shopu www.kondela.cz vyplněním registračního formuláře. V registračním formuláři je potřebné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou*: e-mail,j méno, příjmení, adresu trvalého bydliště, stát, telefonní číslo vo formátu (+420) 7xx xxx xxx.

2.3. Při registraci vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.kondela.cz, které jsou přístupné na webové stránce.

2.4. Členství ve věrnostním programu je platné během doby platnosti vaší registrace.

2.5. Věrnostní program se vztahuje výlučně na území České republiky.

3. Slevy a podmínky získání slevy

3.1. Při nákupu na e-shopu www.kondela.cz máte možnost získat slevu na další nákup ve výšce od 4 % do 13 % z celkové ceny objednávky.

3.2. Výška slevy závisí na součtu nákupů, které jste provedli po přihlášení do e-shopu vaším heslem. Heslo vám bylo přidělené při registraci.

3.3. Hodnota každého nákupu se připočítává k poslednímu součtu. Konečná hodnota určuje, jak vysokou slevu si můžete uplatnit z dalšího nákupu. Slevu je možné uplatnit nejdříve až při následujícím nákupu.

4. Čtyři stupně odměňování

4.1. Po splnění podmínek budete zařazení do jednoho ze čtyř stupňů odměňování:

1. stupeň: BRONZOVÝ KLIENT
2. stupeň: STŘÍBRNÝ KLIENT
3. stupeň: ZLATÝ KLIENT
4. stupeň: VIP KLIEN
T

4.2. Povinnosti a výhody vyplývající ze zařazení do 1. stupně – BRONZOVÝ KLIENT:

Povinnosti členů:
Abyste mohli být zařazení do 1. stupně Bronzový klient, je nutné při prvním nákupu na našem e-shopu www.kondela.cz vyplnit a odeslat registrační formulář. Při potvrzení registrace získáváte jedinečné heslo, které bylo přidělené k vašemu kontu. Heslo vám bude odeslané na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Heslo si uschovejte. Doporučujeme použít ho při každém dalším nákupu. Pouze tak se výška vaší slevy bude zvyšovat.

Výhody členství:
Do 1. stupně odměňování – Bronzový klient – budete zařazení, když součet vašich nákupů na našem e-shopu dosáhne hodnoty 11.800 CZK. Při každém dalším nákupu (po přihlášení se do e-shopu heslem) získáváte 4% slevu z celkové hodnoty zakoupeného zboží. Bronzovým klientem zůstáváte do výšky celkového součtu 47.200 CZK. Hodnoty objednávek se sčítají na každou registraci zvlášť.

4.3. Povinnosti a výhody vyplývající ze zařazení do 2. stupně – STŘÍBRNÝ KLIENT:

Povinnosti členů:
Abyste mohli být zařazení do 2. stupně Stříbrný klient, je nutné uskutečnit nákup na našem e-shopu www.kondela.cz. Při nákupu se přihlaste do svého konta heslem, které jste získali při registraci. Heslo vám bylo odeslané na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Heslo si uschovejte. Doporučujeme použít ho při každém dalším nákupu. Pouze tak se výška vaší slevy bude zvyšovat.

Výhody členství:
Do 2. stupně odměňování – Stříbrný klient – budete zařazení, když součet vašich nákupů na našem e-shopu dosáhne hodnotu 47.201 CZK. Při každém dalším nákupu (po přihlášení se do e-shopu heslem) získáváte 6% slevu z celkové hodnoty zakoupeného zboží. Stříbrným klientem zůstáváte do výšky celkového součtu 141.425 CZK. Hodnoty objednávek se počítají na každou registraci zvlášť.

4.4. Povinnosti a výhody vyplývající ze zařazení do 3. stupně – ZLATÝ KLIENT:

Povinnosti členů:
Abyste mohli být zařazení do 3. stupně Zlatý klient, je nutné uskutečnit nákup na našem e-shopu www.kondela.cz. Při nákupu se přihlaste do svého konta heslem, které jste získali při registraci. Heslo vám bylo odeslané na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Heslo si uschovejte. Doporučujeme použít ho při každém dalším nákupu. Pouze tak se výška vaší slevy bude zvyšovat.

Výhody členství:
Do 3. stupně odměňování – Zlatý klient – budete zařazení, když součet vašich nákupů na našem e-shopu dosáhne hodnotu 141.426 CZK. Při každém dalším nákupu (po přihlášení se do e-shopu heslem) získáváte 10% slevu z celkové hodnoty zakoupeného zboží. Zlatým klientem zůstáváte do výšky celkového součtu 235.693 CZK. Hodnoty objednávek se sčítají na každou registraci zvlášť.

4.5. Povinnosti a výhody vyplývající ze zařazení do 4. stupně – VIP KLIENT:

Povinnosti členů:
Abyste mohli být zařazení do 4. stupně VIP klient, je nutné uskutečnit nákup na našem e-shopu www.kondela.cz. Při nákupu se přihlaste do svého konta heslem, které jste získali při registraci. Heslo vám bylo odeslané na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Heslo si uschovejte. Doporučujeme použít ho při každém dalším nákupu. Pouze tak se výška vaší slevy bude zvyšovat.

Výhody členství:
Do 4. stupně odměňování – VIP klient – budete zařazení, když součet vašich nákupů na našem e-shopu dosáhne hodnotu 235.694 CZK. Při každém dalším nákupu (po přihlášení se do e-shopu heslem) získáváte 13% slevu z celkové hodnoty zakoupeného zboží. VIP klientem zůstáváte na dobu neurčitou. 13% sleva vám bude uplatněná při každém dalším nákupu.

5. Věrnostní program a jiné slevy

5.1. Slevy získané ve Věrnostním programu není možné kombinovat s jinými slevami (například slevové kódy).

5.2. Slevy získané ve Věrnostním programu platí i na zlevněné a akční zboží (například výprodejové zboží).

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Člen Věrnostního programu potvrzuje, že všechny údaje uvedené v souvislosti s registrací na e-shopu www.kondela.cz, především kontaktní údaje, jsou pravdivé a přesné.

6.2. Člen Věrnostního programu potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství Věrnostního programu a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, město, PSČ, telefon a e-mail společností KONDELA s.r.o., se sídlem Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, v odd. Sro, ve vložce č 13956 / L pro marketingové účely společnosti, účely Věrnostního programu společnosti, spotřebitelských soutěží a informování o dostupnosti výrobků v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Tento souhlas je udělený na dobu platnosti vaší registrace a je možné ho kdykoliv písemně odvolat.

6.4.. Člen Věrnostního programu má právo:
- na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem;
- obrátit se na společnost KONDELA jako na správce osobních údajů nebo na Úřad na ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinností správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává.

V tom případě má člen věrnostního programu právo požadovat, aby tyto osoby:
- poskytly vysvětlení k osobním údajům;
- se zdržely takového jednání, kterým porušují svoje povinnosti, odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;
- provedly opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;
- zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje.

7. Zánik členství

7.1. Členství ve věrnostním programu zaniká:
- písemnou žádostí člena o zrušení členství ve věrnostním programu
- vyloučením člena Věrnostního programu společností KONDELA s.r.o.

7.2. Společnost KONDELA může vyloučit člena Věrnostního programu z níže uvedených důvodů:
- člen věrnostního programu uvedl v souvislosti se vznikem členství nepravdivé nebo neúplné informace;
- člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem zneužije členství nebo práva z něho vyplývající;
- člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem způsobí jakoukoliv újmu společnosti KONDELA nebo samotnému Věrnostnímu programu, a to především hmotnou škodu nebo nemajetkovou újmu na dobrém jmenu či pověsti.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Společnost KONDELA si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky členství, stejně jako i Všeobecné obchodní podmínky. Jakoukoliv změnu je však povinná okamžitě zveřejnit na webové stránce www.kondela.cz. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto změn na výše uvedené webové stránce. Nárok na poskytnutí slevy není právně vymahatelný.

8.2. Kontaktní údaje pro komunikaci se společností KONDELA jsou následující:

KONDELA s. r. o.
Závodná 459
027 43 Nižná
Slovenská republika
0850 123 234
[email protected]